Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Проекти [EN]
Еразъм+
Алманах на европейски мобилности
Еразъм + 2018 Еразъм + 2017
Еразъм + 2016
Училищно образование
Проект № 2023-1-BG01-KA121-SCH-000126651 към акредитация в областта на УО с № 2021-1- BG01-KA121-SCH-000042568 Проект № 2022-1-BG01-KA121-SCH-000060161 по акредитация в областта на УО с № 2021-1-BG01-KA120-SCH- 000042568
Национални програми
НП "Иновации в действие" Проект Успех
НП "Подкрепа за дуалната система на обучение" Участие на ПГЕЕ – Пловдив в проект „Ученически практики 2“ през учебната 2022/2023 година
Проект Леонардо Да Винчи Проект Леонардо Да Винчи 2011
Проект Леонардо Да Винчи 2014 Проект Леонардо Да Винчи 2012
Иновативен парк - ПГЕЕ Обучение без граници
Проект Коменски ПГЕЕ спечели харта за мобилност в областта на професионалното образование за периода 2017 - 2020 година
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г. Твоят час
Проект Мобилност и компетентности за устойчиво развитие Проект ЕРАЗЪМ АКРЕДИТАЦИЯ в сферата на Професионалното образование и обучение за периода 2021-2027 г.
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“ ЕРАЗЪМ+ 2022 година Мобилност № 2021-1-BG01-KA121-VET-000006433
Проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000056238 / Акредитация в областта на ПОО № 2020-1-BG01-KA120-VET-095006 Проект 2023-1-BG01-KA121-VET-000124590 / Акредитация в областта на ПОО № 2020-1-BG01-KA120-VET-095006
Проект
Проекти