Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
НП "Иновации в действие"

Като иновативно училище ПГЕЕ-гр. Пловдив се включи в НП „Иновации в действие“ към дейност „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища“. Дейността позволява обмен на иновации между иновативни училища и такива училища, които не са в списъка на иновативните училища, но са включени в НП. ПГЕЕ-гр. Пловдив ще представи опита си от проектните резултати на дейностите към момента, а именно:

Участието на ПГЕЕ-гр. Пловдив в НП „Иновации в действие“ дава възможност за:

Обмяната на опит ще се осъществи чрез двустранно сътрудничество за обмен на иновационни практики, като се реализират взаимни посещения на място в другото училище с до 8 участници, в т.ч. учители и ученици, за срок до 3 (три) дни, както следва: