Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
История на ПГЕЕ
История

През пролетта на 1962 г. e открит Техникума по електротехника в град Пловдив. Училището е профилирано в електротехническо направление, с цел удовлетворяване нуждите на промишлеността от висококачествени специалисти. Курсът на обучение е четиригодишен и техникумът се обособява като елитно учебно заведение, което дава специфичната образователна степен – средно специално образование. През първата година от създаването му в училището са открити 5 паралелки (I курс) със специалности: Силнотокова електропромишленост; Електрическо обзавеждане на промишлени предприятия; Електрически мрежи и централи; Производство на електрически апарати; Слаботокова електропромишленост.Първият випуск от 122 електротехници се дипломира през 1966 година. 33% от дипломираните са с отличен успех, 50% с много добър и 18% с добър. На националната изложба на ТНТМ (техническо и научно творчество на младежта) през 1972 г. един от експонатите на техникума получава най-високото отличие "Златна звезда". Ръководители на разработката са учителите Бечо Бечев и инж.Цоло Ценов.За високи постижения през 1974г. Министерският съвет награждава учителския колектив на техникума с диплом и пет значки, връчени на инж.М. Увалиев, Г. Донов, инж. Жак Асса, Л. Сеизова и Г. Димитрова. Забележителни са постиженията на възпитаниците на училището и в спорта. На окръжната спартакиада по спортна гимнастика, проведена на 5.03.1978г., отборът на ТЕТ се класира на 1-во място и става окръжен шампион за 1977/78 година. През 2003 година, със заповед на Министерството на образованието, училището се преименува в Професионална гимназия по електротехника и електроника и продължава дългогодишната си традиция да обучава висококвалифицирани специалисти. За да бъде образованието на младите хора актуално с прогресивно развиващите се високи технологии в съвременното общество, бяха открити нови специалности: Компютърна техника и технологии; Компютърни мрежи; Микропроцесорна техника; Автоматизация на непрекъснати производства, Електрически инсталации.Бивши наши възпитаници днес са учители в Професионална гимназия по електротехника и електроника, инженери в пловдивски и международни компании и наставници на ученици, като предават своя опит и знания. За последните три години училището постигна 100% -ва реализация на завършилите ученици и място за развитие потенциала на младите хора.