Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Информационен център

Тук ще намерите полезни документи свързани с Европейския парламент