Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Профил на ПГЕЕ
Уведомление към покана за извършване на демонтаж на котел-парна инсталация в ПГЕЕ
ПОКАНА за извършване на демонтаж на котел-парна инсталация в ПГЕЕ
ПОКАНА за извършване на ремонтни дейности в ПГЕЕ
в периода 15.07. - 23.08.2019 г.
ПОКАНА за извършване на ремонтни дейности в ПГЕЕ
в периода 02 – 07 април 2019 г.
Органиграма

Директори

Главен счетоводител

Търгове и конкурси