Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Приложно програмиране
Компютърна техника и технологии
Микропроцесорна техника
Компютърни мрежи
Електрообзавеждане на производството
Автоматизация на непрекъсъснати производства
Важни съобщения
БИЗНЕСЪТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ЗА БИЗНЕСА - ОСЪЗНАТАТА НЕОБХОДИМОСТ! ВАЖНО!!!
Промени за откриване на учебната 2021/2022 г.
ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Ден на отворените врати в ПГЕЕ
Обява външен експерт Информация за преминаване към електронно обучение за периода 29.10 -12.11.2020 г.
Информация за продължаване на електронното обучение от разстояние за периода 11-22 ноември 2020 г. Документи за преминаване към ОРЕС за определен период от време
ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ БДП ЗИМНА ВАКАНЦИЯ
Актуално
Европейски ден на спорта в училище. Съобщение във връзка с униформите
Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище. Първа награда от състезанието "Аз мога - тук и сега"!
Партньорство за красива и чиста България ПГЕЕ – ПЛОВДИВ УЧАСТВА В В 1-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ "STEM ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИИ"
Представителна изява на клуб "Уеб програмиране" и "Дигитална работилница" ПГЕЕ в ЦЕРН - страната на физичните чудеса
18 МАРТ - СВЕТОВЕН ДЕН НА РЕЦИКЛИРАНЕТО НАЦИОНАЛНА STEM ПОБЕДА ЗА ПГЕЕ – ГР. ПЛОВДИВ
Младши посланици на ПГЕЕ – гр. Пловдив в Euroscola online ,,Споделена Коледа" - поздрав от клуб ,,Художествена самодейност''
Свободно място за ученик в 8 клас Обучение “Проблемно-базиран метод и проектно-базиран метод в STEM” в Професионална гимназия по електротехника и електроника
Национално състезание по приложна електроника „Мога и зная как“
Още...
Контакти

Адрес:

гр. Пловдив - 4000, ул. "Пещерско Шосе" №26

Телефони:

Канцелария: 032/643-675

Счетоводство: 032/642-468

E-mail:

pgee.plovdiv@gmail.com

Банкова сметка

Получател: ПГЕЕ - Пловдив

Сметка / IBAN: BG95UNCR75273154636801

Банков код / SWIFT / BIC: UNCRBGSF