Проекти
Приложно програмиране
Компютърна техника и технологии
Микропроцесорна техника
Компютърни мрежи
Електрообзавеждане на производството
Автоматизация на непрекъсъснати производства
Актуално
Агресия и кибертормоз CISCO Networking Academy
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г. ПГЕЕ спечели харта за мобилност в областта на професионалното образование за периода 2017 - 2020 година
Еразъм+ 2018 “ERASMUS DAYS” в ПГЕЕ - Пловдив
Първи учебен ден - 16.09.2019 Европейски ден на спорта в ПГЕЕ!
Откриване на учебната 2019/2020 година в ПГЕЕ – гр.Пловдив Работилница „Технологии“ - „Нощ“ Пловдив 2019
От бойния спорт до професионалното образование „ПЪТЯТ Е ПО-ЛЕК, КОГАТО ЦЕЛТА Е ЯСНА“
Част от дейността ни през втори учебен срок на учебната 2018/2019 година Участие във форум „Аз променям моето училище“
Проекти
Ученически практики Твоят час
Еразъм + 2018 Еразъм + 2017
Еразъм + 2016 Проект Леонардо Да Винчи 2014
Проект Леонардо Да Винчи 2012 Проект Леонардо Да Винчи 2011
Проект Леонардо Да Винчи Проект Успех
Иновативен парк - ПГЕЕ Обучение без граници
Проект Коменски
Проекти
Контакти

Адрес:

гр. Пловдив - 4000, ул. "Пещерско Шосе" №26

Телефони:

Канцелария: 032/643-675

Счетоводство: 032/642-468

E-mail:

pgee.plovdiv@gmail.com

Банкова сметка

Получател: ПГЕЕ - Пловдив

Сметка / IBAN: BG95UNCR75273154636801

Банков код / SWIFT / BIC: UNCRBGSF