Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище

Общо представяне на специалността:

Специалността "Компютърна техника и технологии" предлага на учениците възможността да научат как се проектират, асемблират и настройват компютърни системи и как се отстраняват неизправности и проблеми, възникнали в процеса на тяхната работа. Учениците, които избират тази специалност, ще имат възможност да се запознаят с различните компоненти на компютърните системи, техните функции и взаимодействия, както и с методите за проектиране и интегриране на хардуерни и софтуерни решения.

Практическото обучение по специалност „Компютърна техника и технологии“ представлява интензивна програма, която осигурява учениците с практически умения и знания в областта на създаването, проектирането и поддръжката на компютърни системи и технологии.

Специалност „Компютърна техника и технологии“

Основни знания и умения

Специалността "Компютърна техника и технологии" предоставя на учениците технически знания и практически умения, които ги правят конкурентни на пазара на труда и подготвят за успешна кариера. Специалността предоставя комплексно теоретично и практическо обучение, охващащо проектирането и диагностиката на компютърни системи, поддръжката на компютърни конфигурации, лаптопи и сървъри. Учениците имат възможността за стажове и практики, които ги запознават с реалните предизвикателства в областта и укрепват техните умения.

Професионална реализация

Успешно завършилите специалността "Компютърна техника и технологии" намират професионална реализация като експерти в сферата хардуерното и софтуерното инженерство, поддръжката, сервизно обслужване и експлоатацията на компютърни системи, вградени в производството и проектирането и инсталацията на компютърни мрежи. Те са отлично подготвени да продължат висше образование в разнообразни инженерни области. След завършване на XII клас имат възможност да продължат образованието си в технически ВУЗ-ове. Специалността отваря вратата за различни кариерни пътища като хардуерни техници, системни администратори, програмисти и др.

Предимства на специалността

Специалността изучава изключително голямо разнообразие от хардуерни и софтуерни методи за диагностика и ремонт на компютърни системи и лаптопи. Запознава ученици с различни подходи при решаването на казуси, свързани с поддръжката на малки и големи компютърни инсталации и сървъри, локализиране и отстраняване на различни видове проблеми, възникнали в процеса на работа.