Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище

Специалности в ПГЕЕ

Приложно програмиране

повече

Компютърна техника и технологии

повече

Компютърни
мрежи

повече

Микропроцесорна техника

повече

Електрообзавеждане на производството

повече

Автоматизация на непрекъснати производства

повече