Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище

Общо представяне на специалността:

Специалността „Приложно програмиране“ предлага на учениците обучение в съвременни програмни езици и технологии, фокусирано върху прилагането на програмирането в практически сфери като софтуерна разработка, уеб приложения и мобилни приложения.                   

Специалността „Приложно програмиране" представлява интензивна програма, насочена към придобиването на практически умения и знания в областта на софтуерното програмиране и разработката на приложения. 

Специалност „ Приложно програмиране“

Основни знания и умения

Учениците в специалността "Приложно програмиране" придобиват основни знания и умения в областта на програмирането. Обучението се фокусира върху проектиране и разработка на софтуерни приложения чрез придобиване на умения за работа със съвременни програмни технологии и езици като .Net, С#, Python, и други. Използват се интегрирани среди за разработка (IDE) и други инструменти за програмиране. Специално внимание се обръща на разработката на уеб приложения и умения в уеб програмирането с използване на HTML, CSS, JavaScript и различни Framework технологии за изграждане на уеб приложения. Работи се върху използване на бази данни и управление на данни чрез SQL. Придобиват се познания в областта на мобилното програмиране за създаване на мобилни приложения. Обучението е насочено към разбиране на принципите на софтуерната архитектура и усвояване на добри практики при програмиране – работа в екип и комуникация с колеги по проектите, решаване на проблеми и отстраняване на грешки в програмния код, актуални познания за тенденциите в областта на информационните технологии и софтуерната индустрия.                 

Професионална реализация

Учениците от специалността "Приложно програмиране" биха могли да се реализират в различни области на информационните технологии и софтуерната индустрия, като: софтуерни разработчици, уеб разработчици, мобилни разработчици, тестери на софтуер, консултанти по информационни технологии и други. Работа в софтуерни компании, където ще участват в проекти за създаване и поддръжка на софтуерни приложения. Създаване на уеб сайтове и приложения чрез използване на уеб технологии и фреймуърци. Разработка на мобилни приложения за различни платформи като Android и iOS. Управление на бази данни, оптимизация на заявки и съхранение на данни. Създаване и провеждане на тестове за качество и сигурност на софтуерните продукти. Предоставяне на експертни съвети по въпроси свързани със софтуер и информационни технологии. Създаване на собствени софтуерни фирми или стартиращи компании. След завършване на XII клас учениците от специалност „Приложно програмиране“ могат да продължат образованието си във всички университети в България и чужбина. Те са особено ценени във факултетите по компютърни науки.                                             

Предимства на специалността

В съвременния свят, където цифровите технологии са от съществено значение, уменията в програмирането предоставят висок потенциал за успешна кариера. Има висока вероятност за заетост след завършване на образованието, поради нарастващия интерес към специалистите в областта на програмирането. Обучението се фокусира върху приложното програмиране, предоставяйки практически опит в създаването на софтуерни решения. Способността за работа в екип при разработката на софтуерни проекти подготвя учениците за сътрудничество в индустриални среди.