Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище

Общо представяне на специалността:

Специалността "Компютърни мрежи" предлага на учениците вълнуваща възможност да научат как да проектират, изграждат и управляват компютърни мрежи, включително LAN и WAN, както и да предотвратяват неоторизиран достъп, да  защитават компютърни системи от хакерски атаки.

Практическото обучение по специалност „Компютърни мрежи“ представлява интензивна и интерактивна програма, която дава възможност на учениците да придобият практически умения и знания в областта на създаването, конфигурирането и управлението на компютърни мрежи.

Специалност „Компютърни мрежи“

Основни знания и умения

Специалността "Компютърни мрежи" предоставя на учениците технически знания и практически умения, които ги правят конкурентни на пазара на труда и подготвят за успешна кариера. Специалността предоставя комплексно теоретично и практическо обучение, охващащо изграждане и диагностика на компютърни мрежи, системна администрация, компютърни архитектури, операционни системи, мрежова и информационна сигурност, мрежови протоколи, безжични и оптични мрежови технологии, глобални мрежи, комуникационна техника, вградени микрокомпютърни системи и програмиране. Учениците имат възможността за стажове и практики, които ги запознават с реалните предизвикателства в областта и укрепват техните умения.

Професионална реализация

Успешно завършилите специалността "Компютърни мрежи" намират професионална реализация като експерти в сферата на изграждането, сигурността, администрирането, управление и оптимизация на компютърни мрежи, както и в поддръжката на компютърни системи. Те са отлично подготвени да продължат висше образование в разнообразни инженерни области. След завършване на XII клас имат възможност да продължат образованието си в технически ВУЗ-ове. Специалността отваря вратата за различни кариерни пътища като проектанти на компютърни мрежи, компютърни инженери, експерти по киберсигурност и други.

Предимства на специалността

С разрастването на цифровата технология, специалистите по компютърни мрежи са все по-търсени в различни сектори на икономиката. Учениците могат да се подготвят за различни сертификационни изпити (Cisco, CompTIA), които увеличават тяхната конкурентоспособност на пазара на труда.