Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Heading
Проект "Да учим заедно", програма "Коменски"

В програма „Коменски“, проект “Да учим заедно“, си партнират училища от различни европейски страни: Финландия, Франция, Италия, Португалия, Хърватска и България. Целта на проекта е да се окуражат учениците в партниращите си училища да изградят активно отношение към собственото си образование и да се възползват от възможностите, които им предлага Европа, като се подготвят за преодоляване на препятствията на икономическата криза и възникналото неравноправие между страните партньори. В хода на проекта е създадена Младежка асоциация към ПГЕЕ-гр.Пловдив, която чрез културни и социални дейности, заедно с другите такива асоциации в партниращите си страни , да подкрепи правото на образование на децата в Африка. Диалогът и обмяната на опит се реализират чрез видео- конферентни разговори и работни срещи. Първата работна среща се проведе в Република Франция, през м.ноември 2012г., и там бяха договорени условията на самия проект, задачите на всяка от страните партньори , както и предстоящите дейности. Втората работна среща се състоя през месец април 2013г. в гр.Пазин, Република Хърватска, на която присъстваха младежи от Асоциацията към ПГЕЕ-гр.Пловдив както и от всички участващи страни по проекта. На нея бе избрано училище в Африка, в гр. Манг`омба, което да получи финансовата подкрепа за образование, събрана от благотворителните дейности на всички Младежки асоциации, включени в проекта. През месец ноември 2013г. предстои среща на страните партньори в гр.Пловдив. ПГЕЕ организира Благотворителен концерт на нациите и средствата от него също ще бъдат в помощ на образованието на децата в Африка. Участвайки в проекта учениците повишават не само личните си компетенции, но усвояват и иновативни способи за натрупване на нови знания, повишават езиковата си и културна компетентност и усвояват европейки ценности и модели на поведение, което ги прави солидарни граждани на Европа и конкурентноспособни на общия европейски пазар на труда.

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ НА НАЦИИТЕ

От 14.11.2013 до 17.11.2013 г. ПГЕЕ бе домакин на на работна среща по програма ,,Коменски”, проект ,,Да учим заедно”.Гостуваха ни 41 ученици и 18 учители от Финландия, Португалия, Италия, Франция и Хърватия.Партньорите разгледаха училището ни и се включиха в учебния процес. В 17 часа младежите и ръководителите се срещнаха с г-н Стоян Стефанов, зам.-кмет по образованието на град Пловдив. На 15.11.2013г. от 10 часа в НЧ ,,Христо Ботев” се проведе Благотворителен концерт на нациите, в който се включиха всички ученици от страните партньори.Песни, танци, драматизации,фолклорни изпълнения изпъстриха интернационалната програма. Събраните средства-901 лева, ще бъдат дарени на училище ,,Манг’омба”, Малави , Африка, за да се подпомогне образователния процес. На 16.11.2013 г. гостите се докоснаха до красотата и обаянието на нашия древен и съвременен град. Срещата породи множество идеи за бъдещи съвместни благотворителни дейности, което доказа, че младите хора са обществено ангажирани и са готови да помагат в нужда.

Comenius