Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище

ЕРАЗЪМ АКРЕДИТАЦИЯ в сферата на Професионалното образование и обучение за периода
2021-2027 година

Сертификати