Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Проект “ Мобилност и компетентности за устойчиво развитие“ с номер № 020-1-BG01-KA116-078179

1.Условия за участие

2.Процедура за кандидатстване за ученическа мобилност:

3.Процедура за кандидатстване за учителска мобилност:

4. Селекция и класиране за ученическа мобилност:ЗАЩО ЕРАЗЪМ+ ЗАВЪРШИ НАШЕТО ЛЯТО ПО ПРИКАЗЕН НАЧИН