Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Проект № 2023-1-BG01-KA121-SCH-000126651 към акредитация в областта на УО с № 2021-1- BG01-KA121-SCH-000042568

1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТА:

2.МОБИЛНОСТ ЗА УЧИТЕЛИ:

Процедура по кандидатстване за учители:

3. МОБИЛНОСТ НА УЧЕНИЦИ (първи гимназиален етап, VIII – X клас):

Процедура по кандидатстване за ученици: