Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ (KД1) ПРОЕКТ „ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ“
№ 2016 – 1 – BG01 – KA102 – 023007
Другите за нас

Проектът „Професионални умения и нови възможности“ бе ориентиран към група от 40 ученици, от всички професионални направления в ПГЕЕ, в XI и XII клас. В партньорство с фирми-работодатели в гр. Либерец, Чехия, гр. Плимут, Великобритания и гр. Карлсруе, Германия бе осъществено обучение и практика на реални работни места за изграждане на знания, умения и компетенции на бенефициентите в синхрон с изискванията на европейския трудов пазар. Придобитите компетентности са свързани с професионалната ориентация на учениците и усъвършенстване на чуждоезиковите компетенции и прилагането им в мултикултурна среда. Мобилностите с цел производствена практика бяха с триседмична продължителност и напълно удовлетвориха очакванията на участващите ученици, които придобиха увереност при решаването на професионални казуси, развиха креативност и умения за работа в екип.

Още снимки Erasmus+_2017 Erasmus+_2017
Информационен ден за отчитане на резултатите по проект „ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ по програма „Еразъм+

На 09.05.2017г се проведе информационен ден за отчитане на резултатите по проект „ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ по програма „Еразъм+“, финансиран от ЕС. Гости на събитието бяха представители на местната власт, на „Тракия икономическа зона“, на Българска академия на науките, на Технически университет- София, филиал Пловдив, на ИТ компании, както и бивши бенефициенти по програма „Леонардо Да Винчи“, учители, родители и бъдещи бенефициенти от ПГЕЕ. Г-жа Стоянка Анастасова- директор на ПГЕЕ и ръководител на проекта откри събитието и пожела на участниците много успехи в кариерното им израстване. Бенефициентите от Чехия, Германия и Великобритания разказаха за натрупания опит и споделените емоции по време на мобилността с цел производствена практика. Бе осъществена видеоконферентна връзка с чуждестранните партньори и наставници, които изразиха удовлетворението си от съвместната работа с възпитаниците на ПГЕЕ. На бенефициентите бяха връчени международни сертификати Европас мобилност. По-късно гостите и учениците, реализирали мобилността, взеха участие в кръгла маса на тема: „Заедно с бизнеса: готови ли сме да удовлетворим нуждите на трудовия пазар?“

"Ползите от програма Еразъм+" - Есе от Борислава Касаввълчева
Още снимки Erasmus+_2017 Erasmus+_2017