Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Heading
Проект "Леонардо Да Винчи"
№ 2011-1-BG1-LEO01-04764

„Унифициране на професионалните компетентности за по-ефективна реализация в Европейския съюз” Практика в Испания - кратък филм Проектът за Мобилност по секторна програма "Леонардо да Винчи" се финансира по линия на Програма „Учене през целия живот”. Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия и публикацията отразява единствено възгледите на автора и Европейската комисия и Националната агенция не носят отговорност за начина, по който представената информация може да бъде използвана. Производствената практика в гр. Барселона, Испания е в съответствие с проект № 2011-1-BG1-LEO01-04764, по програма ”Leonardo da Vinci” на Европейския съюз. Групата включваше – 1 ръководител и 10 ученици:
Борис-Емануел Магърдич Язъджиян Яна Запрянова Динчийска Димитър Николаев Георгиев Георги Емилов Стоянов Георги Василев Василев Георги Стоянов Псалтов Димитър Петров Димитров Йордан Георгиев Кренчев Димо Веселинов Кирчев Димитър Асенов Цветин Ръководител – инж.Камелия Стоянова
По програма производствената практика се проведе в гр. Барселона, Испания за периода 14.11.2011г. до 2.12. 2011 г., т.е. с обща продължителност 3 работни седмици.

Leonardo_2011