Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“

Голяма категория - 300 000 лв

Център за природни науки, изследвания и иновации