Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“
HeadingПроектът BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение”, финансиран по Програма „Образование“ 2021 – 2027, съфинансиран от Европейския съюз.

Целта на проекта е адаптиране на професионалното обучение спрямо динамиката на трудовия пазар и подкрепа за развитие на умения за професиите на настоящето и бъдещето.

Изпълнение на Дейност 6 – „Обучение на учители“:

  • Описание на изпълнените дейности по Дейност 6
  • Дейности по дейност 9 - Информационни кампании и кампании за кариерно ориентиране