Професионална гимназия
по електротехника
и електроника - гр. Пловдив
Иновативно училище
ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ (KД1) ПРОЕКТ „УЧЕБНИ ПРАКТИКИ, ИНОВАЦИИ, КОМПЕТЕНЦИИ ЗА БЪДЕЩЕТО"