Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Проект № 2021-1-BG01-KA121-VET-000006433
Акредитация в областта на ПОО № 2020-1-BG01-KA120-VET-095006

1.Условия за участие

2.Процедура за кандидатстване за ученическа мобилност:

3.Процедура за кандидатстване за учителска мобилност и за придружаващи лица:

4. Селекция и класиране за ученическа мобилност: