Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Leonardo Da'Vinci

В периода 1999год. до 2013год. ПГЕЕ работи общо по 8 международни проекта "Леонардо Да Винчи" на Европейския съюз. Въз основа тяхната реализация са създадени професионални контакти с водещи училища във Франция, Германия, Англия и Испания. Ръководството в лицето на Директора в този период инж.Венелин Паунов се стреми да приложи и внедри в своята дейност иновативни методи в средното професионално образование, както и да насочи вниманието на младите хора към работата на водещите страни в ЕС. За постигнатите резултати и успешно реализиране на европейската комисия бе издаден сертификат за качествено изпълнение на проекта по програма "Леонардо Да Винчи".

Leonardo