Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Heading
Проект "Леонардо Да Винчи"
№ 2011-1-BG1-LEO01-04764

„Унифициране на професионалните компетентности за по-ефективна реализация в Европейския съюз” Производствената практика се проведе в лабораториите, работилниците и учебните зали на професионалната гимназия Lycee Hippolyte Fontaine. Учениците работиха в реална производствена среда, запознаха се с новости в областта на енергетиката, автоматизацията и компютърните системи и технологии; особено полезни бяха преките впечатления за работа със съвременни контролно-измервателни уреди и техническа документация; подобриха уменията си за комуникация на френски език; установиха контакти със свои връстници; запознаха се с историята на Франция. На учениците бяха връчени сертификати по програма Leonardo da Vinci. През 2012 година ръководител на групата по производствена практика в гр. Дижон, Франция беше инж. Мина Вътева.
Станислав Стоилов Васил Матански Костадин Пиронков Глориан Николов Стефан Пеев Иван Касавълчев Красимир Тухчиев Красимир Тухчиев Добромира Лазаров Михаил Лясков
Ръководството на гимназия Lycee Hippolyte Fontaine- гр. Дижон беше изключително доволно от показаните качества на нашите ученици по време на триседмичния им престой. Оценката за нашите ученици е: знаещи, можещи, мотивирани и отговорни.

Leonardo_2011