Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Heading
Учебна практика - 2014 - Великобритания
№ 2013-1-BG1-LEO01-08840

Изграждане на висококвалифицирани и конкурентоспособни млади професионалисти чрез учебни практики във Великобритания и Германия" И тази година 20 ученици от ПГЕЕ – Пловдив проведоха своята професионална учебна практика в държави от Европейския съюз. Проектът е по програма „Леонардо да Винчи“ и както сочи формулировката му: „Изграждане на висококвалифицирани и конкурентноспособни млади специалисти“, целта е на учениците да се даде възможност да придобият компетентности и да развият компетенции в различна от българската работна среда – това непременно ще ги направи конкурентноспособни не само на българския пазар на труда, но и в чужбина. Инициативата за включването ни в проекта и разработването на програмата принадлежат на Елена Иванова – преподавател по немски език в гимназията, и на Радосвета Кошерова – преподавател по английски език. Партньори за изпълнението на проекта са „Телус Груп“ – Плимут Великобритания и „Алфа Трейнинг“ – Карлсруе Германия. Ръководител на проекта от българска страна е директорът на ПГЕЕ – Пловдив госпожа Стоянка Анастасова. Групата за Плимут замина на 15 февруари. В нея участваха 10 бенецифиенти:
Ангел Генков 11 д клас Иван Пънев 12 г клас Констадин Чакъров 12 г клас Любомир Владимиров 12 г клас Стоян Влайков 12 г клас Александър Нецов 12 д клас Владислав Хавльов 12 д клас Даниел Стоянов 12 д клас Костадин Цветков 12 д клас Мертджан Сафи 12 д клас
Учениците, които представиха не само ПГЕЕ – Пловдив, но и България в Плимут са подготвени, както в професионален и езиков план, така и в културно отношение. Последните приготовления протекоха на 23.01.2014 г., когато в Ритуална зала на ПГЕЕ – Пловдив беше представена презентация, свързана с историята, географските и културните особености на Обединеното кралство от г-жа Марина Петрова- учител по БЕЛ и История. Програмата за провеждане на учебна пратика по професията в Плимут включваше часове по:
Графичен дизайн Инсталиране на софтуер Работа с CAD системи Осъществена бе богата културна програма, свързана с посещение на местни за Плимут забележителности и музеи, разходка в Лондон и др. Участниците споделиха гордостта си, че са част от проекта, че са опознали английската култура и мислене, че придобитите по време на стажа умения ще им бъдат от полза както в България, така и при търсене на работа на външни пазари на трудатта си, че са част от проекта и са опознали немската култура и мислене, че придобитите по време на стажа умения ще им бъдат от полза както в България, така и при търсене на работа на външни пазари на труда.

Leonardo_2014