Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Приложно програмиране
Компютърна техника и технологии
Микропроцесорна техника
Компютърни мрежи
Електрообзавеждане на производството
Автоматизация на непрекъсъснати производства
Актуално
ОСПОРВАНА НАДПРЕВАРА ЗА МЛАДШИ ПОСЛАНИЦИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В ПГЕЕ – гр. ПЛОВДИВ Бюрото на Европейския парламент в ПГЕЕ – гр. Пловдив
ДУХЪТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОЛЕДА В ПГЕЕ – гр. Пловдив СВЕТЛИН НАКОВ ПРЕПОДАВА В ПГЕЕ В ЧАС ПО „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО В ПГЕЕ – ПЛОВДИВ ЗАПАЛИ КОЛЕДНА ЗВЕЗДА
ПЪРВО МЯСТО ЗА ПГЕЕ В ИНИЦИАТИВАТА“ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА“ „ЕВРОПЕЙСКА БЕЗОПАСНА КОЛЕДА“
ПГЕЕ – ДОМАКИН ПО НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ ПРЕДКОЛЕДНО ВЪЛШЕБСТВО В ПГЕЕ – гр. Пловдив
ПЪРВИ КРАЧКИ НА НАШИТЕ МЛАДШИ ЕВРОПЕЙСКИ ПОСЛАНИЦИ 20 години - Център за развитие на човешките ресурси
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И НИЕ НП "Иновации в действие"
13 - 15.11.2019 г.
Контакти

Адрес:

гр. Пловдив - 4000, ул. "Пещерско Шосе" №26

Телефони:

Канцелария: 032/643-675

Счетоводство: 032/642-468

E-mail:

pgee.plovdiv@gmail.com

Банкова сметка

Получател: ПГЕЕ - Пловдив

Сметка / IBAN: BG95UNCR75273154636801

Банков код / SWIFT / BIC: UNCRBGSF