Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Иновативно училище
Обществен съвет
2018/2019 учебна година
2017/2018 учебна година
2016/2017 учебна година