Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Преподаватели
Учители общообразователна подготовка
Учители по теория и практика на професията