Документи
Приложно програмиране

В изпълнение на Решение на Министерския съвет № 669 от 2 ноември 2017 година за приемане на „Национален план за противодействие на тероризма“ и на Наредба № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма,Професионална гимназия по електротехника и електроника - Пловдив разработи и прилага мерки за противодействие на тероризма.


Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, представляващи обществени услуги