Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Медия
Рециклиране на пластмаса
Рециклиране на отпадъци в продукти с удължена употреба
„Европейски ден на спорта в училище“ – BG Бъди активен #ESSD2020 #BeActive
Мобилност Еразъм+ 2019 - Карлструе, Германия
Димитър Мешев - бенефициент по програма Еразъм+ 2019
„Европейски ден на спорта в училище“ – BG Бъди активен