Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Училищен живот
ПГЕЕ медия
STEM център
Проект Мобилност и компетентности за устойчиво развитие, №: 2020-1-BG01-KA116-078179
Еразъм+ 2021 - Лайпциг, Германия
Рециклиране на пластмаса
Рециклиране на отпадъци в продукти с удължена употреба
"Европейски ден на спорта в училище" – BG Бъди активен #ESSD2020 #BeActive
Мобилност Еразъм+ 2019 - Карлструе, Германия
Димитър Мешев - бенефициент по програма Еразъм+ 2019
"Европейски ден на спорта в училище" – BG Бъди активен
Еразъм+ 2022