Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Национално външно оценяване - 10 клас - 2020 година

Дати за провеждане на националните външни оценявания


Срокове за подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в 10 клас, за оценяване компетентности