Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Национално външно оценяване - 10 клас - 2022 година

Дати за провеждане на националните външни оценявания:Срок за подаване на заявления за явяване на НВО по желание -


Чужд език и/или Дигитални компетентности:НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА Х КЛАС - 2022 ГОДИНА