Държавни квалификационни изпити 2019-2020 година

Дати за провеждане на държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (2020)

Сесия януари – 22.01.2020 год.

Сесия юни – 05.06.2020 год.

Сесия септември 10.09.2020 год.

График за провеждане на държавни изпити по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, сесии януари, юни и септември

Срокове за подаване на заявления за полагане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация (2020)

Сесия януари – 20.12.2019 год.

Сесия юни - 17.03.2020 год.

Сесия септември – 01.09.2020 год.

НАЦИОНАЛНИ ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация

Специалност Компютърна техника и технологии
Специалност Компютърни мрежи
Специалност Микропроцесорна техника
Специалност Електрообзавеждане на производството
Специалност Автоматизация на непрекъснатите производства
Специалност Промишлена електроника
Специалност Електрически инсталации