Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Добри практики 2021/2022
Бинарен урок по философия и физика и астрономия
Иновативен модел в обучението по Учебна практика по пневматика
"Проектни решения на системи за автоматизация"
"Професия и работа" - открит бинарен урок по немски и английски език с учениците от X ж клас
Бинарен открит урок по БЕЛ и философия
Свързване на консуматори
Открит урок по чужд език по професията
Открит урок по химия и опазване на околната среда
Открит урок по немски език
Открит урок по цифрова схемотехника