Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Добри практики 2020/2021
Открит урок - Локални и глобални компютърни мрежи. Услуги.
Открит урок по „Градивни елементи“
Открит урок - Съществуват ли общочовешките ценности
Открит урок - Икономиката, Немският и Английският език в помощ на бъдещия техник по автоматизация
Открит бинарен урок по ЗБУТ и география
Открит урок по Техническо чертане и документиране
Открит урок по География и икономика
Открит урок по Физика
Гражданско образование и английски език
Иновативен бинарен урок за пневматични системи в индустрията
Иновативен бинарен урок по Български език и литература и информационни технологии
Иновативен урок за интегриран подход при обобщение и анализ на електрически вериги
Открит урок по немски език