Прием за учебната 2019/2020г.
Работно време

Комисията по приемане и записване на ученици за учебната 2019/2020 година ще работи от
08:00ч. до 17:00ч., съгласно графика на дейностите, одобрен от министъра на МОН.

Документите ще се приемат в ЗАЛА1 на първия етаж в сградата на ПГЕЕ.

Изтеглете нашата брошура
Специалности
Медиите за нас
Необходими документи

При записване:

За участие във II класиране:

Балообразуване
График на дейностите по прием на учениците