ПГЕЕ обявява свободни места за ученици

Свободни места за ученици за учебната 2017/2018 година

Прием след 7 клас с усилено изучаване на Английски език:

IX клас- Компютърни мрежи- 1бр.

X клас-Автоматизация на непрекъснатото производство- 1 бр

X клас-Компютърни мрежи- 1 бр

X клас-Електрообзавеждане на производството- 1 бр

XI клас-Микропроцесорна техника- 3 бр

XI клас-Автоматизация на непрекъснатото производство- 1 бр.

XI клас-Компютърни мрежи- 2 бр.

Прием след 8 клас :

X клас-Компютърна техника и технологии – 2 бр

X клас-Микропроцесорна техника- 2 бр

XI клас-Компютърна техника и технологии – 1бр

XI клас-Микропроцесорна техника- 2 бр

XI клас-Електрообзавеждане на производството- 3 бр

XII клас-Компютърна техника и технологии – 1бр

XII клас-Микропроцесорна техника – 1бр