СЪСТЕЗАНИЕ ПОСВЕТЕНО НА ПРОФ. Д-Р КАРАМИХАЙЛОВА

СЪСТЕЗАНИЕ ПОСВЕТЕНО НА ВИДНИ БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ –

ПРОФ. Д-Р  ЕЛИСАВЕТА КАРАМИХАЙЛОВА

На 02.02.2017 год. от 13.00 часа в ПГЕЕ – Пловдив ученици от 8д и 8з клас взеха участие в състезание посветено на проф. д-р  Елисавета Карамихайлова. Състезанието се проведе на два етапа.

sast2-2-2-17

В първия етап учениците представиха предварително подготвените си постери и запознаха публиката с живота и дейността на първата жена професор по физика в България. На вторият етап от състезанието те пребориха сили във викторина, свързана с жизнената и научна дейност на Елисавета Карамихайлова.

sast3-2-2-17

Отборите и на двата класа се представиха достойно. Жури в състав: председател инж. Богомил Иванов и членове инж. Здравка Геаоргиева и инж. Матилда Хъргикян обявиха поделителя в състезанието – 8д клас.
Викторината бе подготвена от Ивайло Иванов ученик от 12д клас под формата на презентация, който запозна публиката и с живота, и с дейността на акад. Димитър Иванов.

sast6-2-2-17
За проф. д-р Елисавета Карамихайлова и акад. Димитър Иванов,  Ивайло Иванов е подготвил материал към онлайн списанието „С любов към науката“, което се публикува на сайта на ПГЕЕ – Плодвив.
Ръководител на изявата на учениците и подготовката на онлайн списанието е г-жа Савелия Бечева – учител по химия и опазване на околната среда, а редактор на списанието е г-жа Анна Ганина – учител по български език и литература.

sast7-2-2-17