ПГЕЕ спечели харта за мобилност в областта на професионалното образование за периода 2017 – 2020 година

ПГЕЕ спечели харта за мобилност в областта на професионалното образование за периода 2017 - 2020 година

ПГЕЕ спечели харта за мобилност в областта на професионалното образование за периода 2017 – 2020 година

harta