CISCO Networking Academy

Cisco Networking Academy

Професионална Гимназия по Електротехника и Електроника – гр. Пловдив Ви предоставя възможността да придобиете опит в информационните и комуникационните технологии, които в наши дни движат света. Ще придобиете и опит в електронното обучение, тъй като програмата използва най-новите Интернет технологии, с помощта на които по-голямата част от курса се пренася директно на личния компютър.

Учебният план на курсовете не предполага предварителни компютърни и мрежови познания. Очаква се курсистите да имат добри умения по математика и умения за четене и писане на английски език, както и желание да изучават учебния материал.

Модулите, по които курсистите се обучават са два:

  1. CCNA – Introductions to Networks
  2. CCNA – Routing and Switching

За всеки от модулите се издава Сертификат.

 За повече информация се свържете с нас.

За контакти:

pgee.plovdiv@gmail.com

+359888648233