РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители,
първата за тази учебна година родителска среща ще се проведе на:
* 16.09.2016 година от 18.30 ч. за всички ученици от 8-ми и 9-ти клас,
* 20.09.2016 година от 18.30 ч. за всички ученици от 10-ти, 11-ти клас и 12-ти клас.
Моля, заповядайте за да се информирате за новостите през учебната ‎2016-2017 година.