Откриване на новата учебна година

Ръководството на ПГЕЕ гр. Пловдив организира откриването на новата учебна година на 15.09.2016г. от 10.30ч. в двора на професионалната гимназия. Поканват се родители и близки на учениците да присъстват. Моля, всички ученици да са облечени с елементите на униформа – риза и вратовръзка.
Новоприетите ученици вече могат да получат елементите на униформа от фирма „Ивенти“ с адрес гр. Пловдив, ул. „Любен Каравелов“ № 14,
тел.: 032/640 578, www.iventishirts.com