„С любов към науката“

image-3e6796c9e26f0d1f7e122d4c8a769d5f6cab9850bdded3d1a8384ca4c6a66bfb-VНа 14 май в Професионална гимназия по електротехника и електроника бе представен проекта за първото онлайн списание, озаглавено „С любов към науката“, към фондация „Вигория“.
Автор на проекта е Ивайло Иванов от 11д клас , а Борислава Касавълчева от 10в клас е сътрудник. Научен ръководител на проекта е г-жа Савелия Бечева учител по химия и опазване на околната среда, а редактор г-жа Анна Ганина, учител по български език и литература .
На събитието присъстваха представители на Технически университет –София, филиал Пловдив , УХТ и други.
В началото бе показано ревю на проекта, след което се представиха презентации за Видните български химици и физици, в която беше включена кратка информация за живота и делото на учените, които ще бъдат разглеждани в следващите броеве.
Ивайло и Борислава показаха още две презентации, разглеждащи обстойно живота и делото на акад. Георги Наджаков и проф. д-р Иван Странски.
Това бе едва първия етап от проекта “ С любов към науката“ , който ще продължи и догодина с още форуми от такъв тип.image-24dd9f57312e1671c93d648486624829de54e26a53cd9a479ec6ad0aa5cc433e-V image-261dca18a618a1acd29ac7201a739e10101cb833c48ecb8a25a661169a7babfb-V

image-c62db082654e2e9ec2cef666678d21f365ba01ffff437a0bc031a5edc613cab6-V image-ea420a7675743d6ff75efdff81b13444fb8a251bb9ef14e9f82d376f078fceb7-V