Национален преглед за млади изследователи 2016 година

1

От 13 до 16 април 2016г. в гр. Русе се проведе Национален преглед за млади изследователи, в който участваха два отбора от ПГЕЕ-Пловдив. Нашите ученици се представиха блестящо с уникални проекти за „Автомобил на бъдещето“. Показаха голям ум, интелект, творчество, изобретателност и перфектни презентационни умения. Бяха най-добрите и получиха наградите: I-во място – за отбора на Яни Лозанов, Костадин Петков и Мартин Бумбаров с ръководител инж. Таня Раднева. Специална награда за отбора на Емилия Къндева, Радослав Чочев и Кристиян Московски с ръководител инж. Таня Раднева.

2

3

4

5

6