УЧИЛИЩЕН КРЪГ НА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ“

УЧИЛИЩЕН КРЪГ НА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ“

1

На 23.03.2016 година в ПГЕЕ – Пловдив се проведе училищен кръг на конференция „Енергетиката и ние“, която е първи етап на Национално средношколско състезание „Енергетиката и ние“ – Варна 15.04.2016 г.

Участие взеха 5 отбора, ученици от IX – XII клас, които бяха оценявани от жури , съставено от представители на бизнеса и на висшето образование. Участниците бяха оценявани по следните критерии:

1. Пълнота на изработката

2. Качество на разработката

3. Приложимост

4. Оригиналност на изпълнението

5.Презентационни умения

Комисията за оценка представянето на отборите направи следното класиране:

Първо място: Илия Борджиев и Христо Тотев от XI клас

Яни Лозанов, Костадин Петков  -XII клас и Мартин Бумбаров – XI клас от ОМГ“ Академик Кирил Попов“.

Второ място: Нонка Ненова, Захари Парунев и Георги Ангелов – X клас.

Трето място: Александра Халваджиева и Николай Кадиев – XI клас

Специална награда: Ангел Ангелов, Ангел Кръстев, Тодор Ангелов и Стоян Томов – IX клас

2 3 4
5

6