Български център на жените в технологиите Проект „Entrepregirlbg“

           Вярвам, че инициативата Entrepregirl ще допринесе за увеличаване на професионалното участие на момичетата и жените в сферата на високите технологии, както и за преодоляване на недостига на IT специалисти.
           В наши ръце е изграждането на утрешните лидери. Да окуражим младите момичета да вървят уверено по кариерния си път и да ги стимулираме да поемат управленски роли в ИКТ сектора, който е от ключово значение за икономическото и социалното развитие на обществото и държавата.

         ПГЕЕ се включи през учебната 2015-2016 г. в проекта Entrepregirlbgчрез участието на три ученички съответно две от 11 клас и една от 10 клас.

1

Камелия Търбенова от 11 б клас с нейния проект “Създаване на хоспис“

2

Александра Халваджиева от 11 б клас с нейния проект „Animals house“ ЕООД

3

Борислава Георгиева Касавълчева от 10в с нейния проект „Изграждане на комплекс за почивка с възможност за обучение на български занаяти изкуство и култура“

 

Браво! Момичета, вярвайте в мечтите си. Направихте първата крачка към сбъдването им днес.