Проект „Разумни финанси“ на Джуниър Ачийвмънт България в партньорство с фондация MetLife България

ПГЕЕ се включи през учебната 2015-2016г. в проекта „Разумни финанси“ чрез участието на 11б клас. Програмата е насочена към подпомагане на младите хора да изградят разбиране за основите на финансовия мениджмънт, да повишат финансовата си грамотност и да придобият умения за управление на личните им финансови средства, което ще им помогне да вземат разумни решения в бъдещето. Именно 16-17 годишните младежи са целевата група, която има нужда от специална подготовка по финансова грамотност, тъй като те съвсем скоро ще излязат на трудовия пазар. Разработеният модул беше представен от лектори-доброволци от фондация MetLife България в рамките на 5 лекции по 2 учебни часа. Учениците завършиха модула с тест и състезание за съставяне на личен бюджет за семейна почивка. Най-добре представилия  се ученик, Илиян Ангелов Янков от 11б клас, участва  в иновационен национален лагер в гр. София на 25.03.2016г.

2

 Илиян Янков се класира на първо място с отбора си с  най-добре разработен финансов казус и най-добре представена презентация.

Преподавател и ръководител на ученика е инж.Снежана Тодорова.