Училищен кръг за млади изследователи „Енергетика и математическо моделиране“

На 26 февруари 2016 година в ПГЕЕ- Пловдив се проведе училищен кръг за млади изследователи “Енергетика и математическо моделиране”. Тема на конкурса бе: “Автомобилът на бъдещето” Участие взеха ученици от IX до XII клас. Жури в състав: 1. инж. Богомил Иванов – Председател 2. инж. физик Ганка Лавчева 3. Мария Проданова 4. Проф. д-р инж. Лена Костадинова – Георгиева – УХТ 5. Доц. д-р Албена Танева – ТУ – Пловдив 6. Валентин Вутов – X клас 7. Кристиян Ангелов – X клас класира най-добрите разработки за втори кръг. Раздадени бяха грамоти за I, II, и III място и специални награди за най-оригиналните идеи, поощрителни награди и сертификати за всички участници.

IMG_7793

IMG_7743

IMG_7735