Интерактивен бинарен урок по Химия и ИТ

Проведе се бинарен урок на тема: „ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗНАЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ IIА ГРУПА И ТЕХНИТЕ СЪЕДИНЕНИЯ“.  Урокът бе  представен от инж.Здравка Георгиева- учител по Информационни технологии, г-жа Савелия Бечева- учител по Химия и ООС и учениците от VIIIД клас на ПГЕЕ– Пловдив. Предварително бяха изработени презентации от учениците за приложението на елементите от IIА група и техните съединения. Класът беше разделен на три отбора. След всяка презентация бяха поставени задачи за изпълнение, оценявани заедно с правилното изработване на презентацията от жури – съставено от ученици от съответния клас. В края на урока се излъчи отбор победител. Иновативният начин за възприемане и затвърждаване на информация е интересен и спомагащ развитието на учениците както индивидуално, така и като екип.

2

3

4

5

6