„УЧИЛИЩЕТО В МОИТЕ ОЧИ”-Емилия Къндева и Радослав Чочев

          В рубриката ни „Училището в моите очи” ще се запознаете с първенците от Националната конференция за млади изследователи – Емилия Къндева от 12е и Радослав Чочев от 12г.

received_1699698290251455

          Конференцията се проведе в Русе на 18 април тази година, а името на печелившия проект е „Водородно бъдеще”. Пълната информация ще бъде вместена по-надолу, след като се запознаете с Емилия и Радослав като личности.

Еми е израснала в семейство на техници и още от пети клас иска да учи в ПГЕЕ, а Радослав взема пример от дядо си, който е бил преуспял електротехник и го насочва в избора на училище. Пред тях се открива свят изпълнен с възможности – за социални контакти, за реализация, развитие и шанс да станат част от НАРД( националния алианс за работа с доброволци ). Всичко това благодарение на техния избор да учат в Професионална гимназия по електротехника и електроника, която изиграва ключова роля в живота им. Освен отлични ученици, те стават и активни доброволци, като се включват в много извънкласни и училищни инициативи.

Всеки ученик трябва да допринася за промените  към по-добро в училище, точно с това се занимават вече пет години Еми и Радо. Дават своя принос за добрата атмосферата, провеждането на празниците и издигането на авторитета на училището, с представянията си в различни състезания. Всичко това,което разнообразява ежедневието  на  учениците, учителите  и останалия персонал, оставя  ярки и топли спомени в нашите дванадесетокласници, които те ще пазят дори и след като напролет ги изпратим с песен.

Еми и Радо непрестанно използват своя коефициент на полезно действие в полза на хората около тях, като са дейни по време на часовете, а и извън тях, в НАРД. Ежедневието  им е доста интересно, натоварващо, но изключително полезно за тях, защото имат възможността да работят върху себе си, като спортуват и развиват личностните си качества. В останалото им свободно време Емилия прекарва в четене на фентъзи романи и излизане с приятели, а Радослав – в планинарство и срещи сприятели.

„Има ли желание, има и начин”- доста позната мисъл, изпълнена с доказана  истинност, е  любима на Радо.„Стреми се към звездите, пък ако не ги достигнеш, то поне ще се научиш да летиш”- любимата мисъл на Еми, е красива, поетична метафора на стремежа към лично усъвършенстване, мечтателност и успех в живота.

Като вече завършващи и израснали личности, двамата ни дванадесетокласници разкриват тайните на успешното обучение. Всичко се крие в слушането в час, възползването от предоставените възможности и проекти – това е голямата тайна към успеха, но трябва да има и желание от страна на обучаващите се. Пожеланието им към сегашните и бъдещи ученици е: „Влизайте в часовете, слушайте учителите, намирайте начин да пречупвате дадените ви знания през собствените си призми и упорствайте, за да се доберете до проектите.”

Дамата от 12е описва училището като вълнуващо, а момчето от 12г – като възможност. Двамата ни разкриха пълната информация за състезанието, първата част е изисквала изпращане на доклад, който описва същността на проекта им. На него получават най-малък брой точки, но педагогическият съветник ги окуражава с думите, че понякога и последните могат да станат първи. Точно това се случва при тях, представянето на идеята им ги изстрелва на първото място. Трудът им е  възнаграден богато не само с награда, а и с придобития опит, с възможността за нови социални контакти с хора на тяхната възраст, пълни с идеи, шанс за нови преживявания.

Неописуем е моментът, в който публиката бурно ги аплодира след представянето на проекта им, моментът на обявяването им за първенци, радостните сълзи на техния ръководител. Възторгът им е още по-голям, защото успяват да победят 10 отбора от цяла България , включително и четиригодишните  шампиони, и изправят публиката на крака.

Емилия и Радослав възнамеряват да продължат образованието си в Техническия университет в Пловдив , а ние им пожелаваме само успехи занапред , път изпълнен с щастие и успешно взети матури.