Записване на приетите ученици след I класиране в ПГЕЕ за учебната 2024/2025 година

 

Уважаеми кандидат-гимназисти и родители,

Поради довършителни ремонтни дейности в сградата на ПГЕЕ- гр. Пловдив, записването на новоприетите осмокласници на четирите етапа на класиране, ще бъде в сградата на Технически университет- София, филиал Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ 63, етаж 1. Комисията по приемане на документи и записване на учениците за учебната 2024/2025 година ще работи от 08:00ч. до 17:00ч., съгласно графика на дейностите, одобрен от Министъра на образованието.

Учениците се записват като подават следните документи:

  1. Заявление до директора;
  2. Оригинал на свидетелството за основно образование;
  3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, необходимо при кандидатстване за специалности от професии;

Удостоверение за преместване не се изисква. На учениците, които не са класирани по първо желание и желаят да участват във ІІ етап на класиране, следва да попълнят заявление по образец.

На всички ученици, избрали ПГЕЕ – гр. Пловдив за своето професионално развитие, пожелаваме успех!

За контакт:

info-1690174@edu.mon.bg