Мобилност по програма Еразъм+, в гр.Карлсруе, Германия

Мобилност по програма Еразъм+, в гр.Карлсруе, Германия осъществяват 17 ученици от 11 клас. Те ще придобият базови умения в разработването на приложения и информационни системи на Python, като в края на стажа ще разработят игра и визуален проект.

Може да бъде изображение с 9 души, хора, които учат, читалня и текстово съобщение

Може да бъде изображение с 12 души и текстово съобщениеМоже да бъде изображение с 14 души, сегуей, Бранденбургската порта и текстово съобщение