Мобилност по програма Еразъм+ в гр.Виена, Австрия

Мобилност по програма Еразъм+ в гр.Виена, Австрия осъществяват 18 ученици от 11 клас на реални работни места. Бенефициерите ще развият дигитални умения и научна грамотност.